X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388 ساعت 10:16 ق.ظ

تعدد و کثرت نامزدان ریاست جمهوری افغانستان غیر از شهرت طلبی افراد و امکانات معامله ٬‌ با چه چیزی دیگری رابطه دارد؟


این تعدد را می توان در رابطه با ساختار سیاسی افغانستان نیز تحلیل کرد.  میان ساختار سیاسی( قدرت) و رویکرد سیاسی در میام مردم یک جامعه می تواند رابطه ی تنگاتنگی وجود داشته باشد. ارایش سیستم های سیاسی ذهنیت ها و توقعات ما را نیز از خود متاثر می سازد و در نتیجه میان نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی رابطه ی مستقیم بوجود می اید.


در استانه انتخابات افغانستان ما شاهد حضور نام های بسیاری هستیم که هر کدام غیر از نام و هویت فردی- گروهی هیچ چیزی دیگری که با حکومت  و برنامه سیاسی رابطه داشته باشد ٬ برای مردم عرضه نمی کند. حتا کاندیدان حزبی هم برنامه ی ندارند و نه برنامه ملی برای مردم افغانستان در قسمت حمایت از یک کاندید مهم خوانده می شود.  دلیل این امر پیش از هر چیزی به صورتبندی نظام سیاسی و نظام قدرت افغانستان بر می گردد.


نظام ریاستی و سیستم انتخاباتی افغانستان طوری است که به فرد اهمیت بیشتری می دهد و هیچگاهی تشکیل احزاب سیاسی ملی را الزام اور نمی سازد. این فاکتور نهادی ٬ رویکرد شخصیت- محور به سیاست و قدرت در افغانستان را تقویت می کند و نام ها و هویت ها را مقدم بر برنامه ها ٬‌  سازمان ها و احزاب قرار می دهد. این یکی از مهم ترین عوامل تعدد و کثرت نام ها در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از یک دید سیستمی به سیاست در افغانستان است.


در انتخابات افغانستان دو چیز مهم است. شخصیت و هویت قومی. هر دو با ساختار قدرت درافغانستان رابطه دارند. ساختار قدرت در افغانستان هم فرد محور است و هم قومی نهاد (‌میراث بن).  این ساختار  شخصیت و هویت های قومی را در مرکز دغدغه های عامه و سیاست مداران قرار داده است و ذهنیت ها را از هر گونه اهمیتی که ممکن احزاب و برنامه های سیاسی داشته باشند ٬ فارغ کرده است. احزاب و برنامه های ملی برای مردم افغانستان به دلیلی مهم نیست که آرایش نظام سیاست و قدرت در کشور ان را ضرور و الزامی نمی دارد. دراین صورت بدیهی است که برنامه و اجندا و پالیسی معیار انتخابات نیستند و اهمیت اصلی را شخصیت و هویت جمعی شخص پیدا می کند.


البته که شخصیت در سیاست در همه جا مهم است و در همه کشورهای جهان شخصیت و رهبری اهمیتی بسیاری دارد٬‌  اما در افغانستان و تحت تاثیر ساختار سیاست دراین کشور ٬ شخصیت  اهمیت اصلی و یگانه را دارد .


شخصیت- محوری ساختار سیاسی افغانستان  رویکرد ما به سیاست و سیاست انتخاباتی را نیز از خود متاثر کرده است. به همین دلیل است که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فقط نام و چهل سالگی مسلمانان افغانستان لازم است تا مردم بدانند کی کی است. کی چه خواهد کرد٬‌ معیاری است که در یک سیستم توقع کاملن مختلف بوجود می آید: سیستم توقعی که در ارتباط با ساختار متفاوت سیاست و قدرت که دران احزاب و برنامه دران از اهمیت بالاتری نسبت به فرد برخور دار است ٬ شکل می گیرد.


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo