پنج‌شنبه 20 فروردین 1388 ساعت 09:15 ق.ظ

در پاسخ به انتقاد های که بر قانون احوال شخصیه شیعیان شیخ اصف محسنی و سید عالمی بلخی( یعنی قانونی که توسط شیخ آصف و عالمی بلخی تدوین شده است) وارد امده٬  تعدادی می گویند که قانون عادلانه است و مدام بر این استدلال پا می فشارند که حقوق زن و مرد در اسلام مساوی است. 


اما این چگونه است؟ به نظرم لازم است روی این مساله کمی دقت کنیم.


من یک وقتی واقعن دنبال یافتن حقیقت بودم و می خواستم گوشم را بر تبلیغات دشمنان ببندم و با چشم باز به نظام حقوقی اسلام نگاه کنم و خودم پیدا کنم که انهای که می گویند حقوق زن و مرد در اسلام مساوی است چه استدلالی دارند. اما با این چشم های باز و گوش های بسته به تبلیغات دشمنان می دیدم که نه. از حق ارث گرفته تا مسایل مربوط به ازدواج و اعتبار حقوقی-اجتماعی شخصیت زنان تفاوت های حقوقی بسیاری را می توان میان مردان و زنان در نظام حقوقی اسلام دید. باور کردم که انهای که اسلام را بخاطر نا برابری حقوقی نقد می کردند بدون دلیل حرف نمی زدند. من هم باورمند شدم که نظام حقوقی اسلامی نا برابر است.


اما بعدن متوجه شدم که یک موضوع بسیار باریک در میان وجود دارد که کسی متوجه ان نشده است. این موضوع مربوط می شود به مفهوم تساوی نزد حقوق دانان اسلامی.


معنای تساوی در منطق حقوقی اسلام این است که وزن های دو طرف ترازو برابر باشد. . بنابراین منطق حقوقی اسلام- انهم به شکلی که شیخ آصف و عالمی بلخی ان را در یافته اند- منطق ترازو است. عالمی بلخی در مصاحبه با بی بی سی در پاسخ به سوالی در مورد تکلیف زنان که طبق قانون احوال شخصیه باید از خواست های جنسی شوهر اطاعت کند گفت که خوب در بدل مرد مکلف است برای زن نفقه تهیه کند. یعنی این طوری حق زن و شوهر در اسلام مساوی می شود٬ دقیق به همان معنای برابری ترازویی موضوع. دراین دیدگاه این اصلن مهم نیست که در یک پله سنگ و در پله دیگر سیب قرار داشته باشد. همینکه وزن سیب با وزن سنگ برابر شد ان وقت در روابط سنگ و سیب تساوی ایجاد می شود. بر اساس این محک اگر به سراغ وظایف و تکالیف مرد و زن در اسلام برویم در خواهیم یافت که میان  انان تساوی حقوقی در همه موارد وجود دارد.


می بینید که تساوی حقوقی در قانون احوال شخصیه شیعیان کاملن به معنای بومی و محلی ان - یعنی طبق حکم ترازوی میوه فروش چوک کوته سنگی- بکار رفته است. این هم جواب دندان شکنی  برای انها ی که می پندارند تدوین کنندگان این قانون از گفتار های بسیار مترقی در علوم اجتماعی و انسانشناسی حقوق و قرایت های بومی از دین اگاهی ندارند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo