سه‌شنبه 6 اسفند 1387 ساعت 03:10 ب.ظ

گاهی ادم بدون مقدمه چیزی می گوید. حرف بدون مقدمه من امروز این است : چیزی که در نهایت یک جامعه را تعریف می کند ٬ روایت ها و قصه های ان است. روایت ها و یا گپ پایینی ترین و زیرینه ترین شالوده جامعه در مفهوم جامعه شناسانه  ان است. اقتصاد ٬ سیاست ٬ مذهب...  و همه ان چیزهای را که زیر نام نهادهای اجتماعی می شناسیم ٬ اساس جامعه نیستند. این نهاد ها بر چیزهای غیر از خود می ایستند و بر زمینه غیر از اقتصاد و سیاست کاشته شده اند. اساس جامعه در این مفهوم   روایت های است که رویکرد ما به اقتصاد ٬ سیاست و مذهب و پرستش را مشخص می کند.

روایت های غالبن ادبی-فلسفی اساسی ترین مواد ساختمان جامعه ی انسانی استند. فرق جوامع انسانی فرق گزاره های غالبن ادبی و روایت های از خوبی ٬ زشتی ٬ زیبایی ٬ گناه و ثواب است. اگر بخواهیم فرق یک جامعه ی لیبرال و دموکراتیک را با یک جامعه ی سنتی و محافظه کار  پیدا کنیم این کار را صرفن می توان از طریق مطالعه دیدگاه نظری و سیستم معرفتی این جوامع انجام داد. نظر و سیستمی که رشد و توسعه و نهادینه سازی ان نهاد های لیبرال و یا محافظه کار را قابل توضیح می سازد و کارآیی و کارکرد انان را توجیه می کند.

امروزه جوامع انسانی را از روی خصوصیت های فرهنگی و سامان سیاسی ان می شناسند. مثلن جامعه ای دموکراتیک ٬ جامعه ای مذهبی ٬ جامعه ی بسته سنتی و جامعه ی باز مدرن و لیبرال می گویند. به نظر می رسد که این درست ترین شیوه نوع بندی جوامع انسانی باشد. تفاوت ان ها دقیقن در کیفیت انان است که آرایش ٬ نمایش و فرمایش انان را از خود متاثر کرده است. قصه ها ٬ ارزش ها ٬ گزاره ها  و پنداشت های که خیلی کم به درستی انها شک می کنیم ٬ اساس رویکرد ما به همه مسایل اجتماعی از اقتصاد و حق و سیاست و زندگی گرفته تا مصرف را شکل می دهند.

فرق جامعه لیبرال با جامعه ی غیر لیبرال بخاطر فرق روایت از ارزشهای مثل خوبی و بدی و حق و باطل است که این جوامع مطابق انها زندگی می کنند. جامعه ی دموکراتیک هیچ معنای غیر از جامعه مبتنی بر روایت دموکراتیک از سیاست و حقوق ندارد. همین طوری می توان در مورد همه ی انواع جوامع دیگر حرف زد. روایت های یک جامعه گفتمان ان جامعه را شکل می دهد و گفتمان ان جامعه ٬ به ان جامعه خاصیت و تعریف می بخشد. دراین مفهوم ٬ روایت ها اساس جامعه و رویکرد مردم ان جامعه را به مسایل اجتماعی و نهاد های ان شکل می دهند.  در این مفهوم ٬ جامعه چیزی بجز روایت نیست.


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo